На Балаковската АЕЦ бе тествана експериментална инсталация, разработена от МААЕ