Здравният министър: Не бива страхът да е водещ, а спазването на мерките и контролът