България очаква да разполага с 11,43 млрд. евро по оперативните програми за 2021-2027 г.