Блеър обвинен в нарушаване на карантината във Великобритания