Британска верига супермаркети изпрати пилешка хапка в космоса