Задържането на вода в организма крие тези сериозни рискове за здравето