През 94-та Бекенбауер знаеше, че ще ги бием: Лечков