Министър: Ситуацията в Брюксел и Валония е най-лошата в Европа