Между Константийския и Величкия епископи Синодът ще избира Доростолски владика