Промишлеността ще се възстанови по-бързо от сектора на услугите, смята Кристалина Георгиева