Гости на сватба в Италия ще плащат глоби за нарушаване на антивирусните мерки