Блокада на изхода на София към „Тракия“, горублянци заплащват да е всяка неделя