Златан Ибрахимович: Милано никога не е имал крал, там си имат БОГ