Кр. Георгиева: Бюджет 2021 да се ориентира към икономическото възстановяване