Започна кампания за раздаване на хранителни продукти в Струмяни