Медици от Велико Търново и Плевен отиват на помощ на колегите си в Свищов