Европейски ден за борба с трафика на хора - всеки може да стане жертва