Близо 11 000 евро коства лечението на COVID-19 в Германия