Повечето монаси в хърватски манастир са с COVID-19