Проф. Бобева: Бизнесът продължи да работи, дори при сериозните ограничения