Полицаи дебнат за маски по моловете в София, глобата е 300 лева