Фитнес гуру, отричащ пандемията, стана нейна жертва