Пандемията може да засегне модернизацията на армията