40% от световното население няма условия за миене на ръцете