Алчност, страх и очаквания – фактори определящи настроенията на пазарите - Пари и пазари