В Добричко се пие и пуши повече от средното за страната