Оперативното лечение на затлъстяването удължава живота с около три години