Машина на времето. Октомври 2012 г.: Двама от Нова Загора под сянката на бесилото в Малайзия