Популярно лекарство срещу киселини в стомаха лекува COVID-19