Седмичните данни за коронавируса: На ден толкова заразени, колкото за седмица през август и септември