Творци от Франция участваха в арт-пленера „Павликени и светът“