Деца, израснали в големи градове, не израждат силен имунитет