Готова продукция за 70 000 лв. в разбитата наркооранжерия в Горна Оряховица