Нова схема ще финансира обезопасяването на работни места в пандемията