Д-р Валери Велев: На конгреса по инфекции бяха представени данни, че при положителен PCR тест за COVID-19, болният не е заразен до 10 дни след началото на клиниката