Най-интересното в представянето на iPhone не беше самият iPhone