Екипажът на МКС възстанови работата на системата за подаване на кислород