Консумираме 20% родни плодове и зеленчуци, останалото е внос