Началник на COVID-отделение: 70% от сестрите и лекарите са пенсионери