Шефът на борсите: Няма презапасяване с храни, предлагането е повече от търсенето