Apple, iPhone 12 и кои са силните и слабите страни на модела