Жив вирус на COVID-19 беше открит върху опаковка от замразена храна