Д-р Бруск Халил: Не е хубаво да потискаме всяка температура