Не може да се разчита на колективен имунитет при 20-30% развиване на антитела