Президентът на Киргизстан стана жертва на “Проклятието 61”