Министър Красен Кралев откри футболно игрище в симитлийското с. Черниче