Една от най-мъдрите притчи с поука за истинските приятели, на които можем да разчитаме