Експертите отбелязват, че САЩ нарушават международните норми и се месят в делата на Беларус