Зад видимата финансова подкрепа Европа се опитва да прегъне Русия