Елитен екип на Народния театър с диагноза на едно убийство